Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Menu

Regulamin - Narzędzia jubilerskie Kociuba | Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego  W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 1 . W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

 

 

Regulamin:


      I Założenia ogólne

 

 1. Sklep internetowy firmy „W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie, Iwona Kociuba, Spółka Jawna”. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 1, NIP: 6761729516; REGON: 351170641, wpisany do KRS pod numerem 0000100121, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej, zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.
 2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną, zaś na zakupiony towar klient otrzymuje fakturę lub paragon zakupu. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   

II Ceny towarów


1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.wkociuba.pl:

a. podawane są w polskich złotych,

b. zawierają podatek VAT 23%,
c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów transportu.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


 

III Przyjmowanie zamówień


1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę: www.wkociuba.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.
3. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z „W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie, Iwona Kociuba Spółka Jawna”
4. Firma „W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie. Iwona Kociuba, Spółka Jawna” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane pozyskane w trakcie działalności handlowej sklepu są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

IV Realizacja zamówienia


1. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8-16.
2. Termin realizacji zamówienia na towary, które są na stanie wynosi 48h (uwzględniane są tu tylko dni robocze). W pozostałych przypadkach klient zostanie poinformowany o terminie dostawy osobnym e-mailem bądź informacją telefoniczną.
3. Towar zostaje wysłany wyłącznie po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia zamówienia ze strony Kupującego.
4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem bądź informacją telefoniczną.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. „W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie. Iwona Kociuba, Spółka Jawna” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach, lub stanie towaru, jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość, co do autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania. 
7. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin dni od jego złożenia, nie będzie realizowane.
 

V Dostawa


1. Odbiór zrealizowanego zamówienia odbywa się w sposób zgodny z wcześniejszymi ustaleniami, zawartymi w wycenie.
2. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
     a. Kurier - przewidywany czas dostawy 1-2 dni roboczych.
     b. Poczta Polska, przesyłka priorytetowa - przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze.
     c. Poczta Polska, przesyłka pobraniowa - przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze.
3. Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej:
     a. Kurier UPS Trans Border - przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych.
4. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego:
     a. Sprzedający informuje Kupującego o terminie, w którym towary są gotowe do odbioru.
     b. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w ciągu 7 dni od dnia wyznaczonego jako termin odbioru.

     c. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość towarów w momencie odbioru oraz zgłosić wszelkie zastrzeżenia. Pokwitowanie odbioru jednoznaczne jest z akceptacją sposobu wykonania zamówienia.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 

VI Formy płatności


1. Koszty przesyłki są wliczone w wartość faktury/paragonu.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
     a. Zaliczka płatna z góry, a pozostała część przy odbiorze: należność pobiera kurier
     b. Zaliczka płatna z góry, a pozostała część przelewem na konto po realizacji zamówienia, przed jego wysłaniem,
     c. Kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury/paragonu.
     d. Przelewem bankowym na konto firmy, przed wysłaniem zamówienia.
3. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko za pomocą karty kredytowej.
4. Przy płatności przelewem należy podać Nr zamówienia, który pokazuje się w momencie zakupu towarów- „identyfikator zamówienia".
 

VII Reklamacje oraz Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją wytwórcy. Jeżeli po otrzymaniu towaru przez klienta ujawnione zostaną wady produkcyjne, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu, klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne. W tym przypadku należy zwrócić wadliwy towar przesyłką pocztową na adres firmy „W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie, Iwona Kociuba, Spółka Jawna”, ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej otrzymania. Towar zostanie naprawiony lub jeśli naprawa nie okaże się możliwa, wymieniony na wolny od wad. Jeśli z przyczyn obiektywnych w/w środki zawiodą, sklep zwróci nabywcy równowartość produktu lub zaproponuje inne, dostępne towary do wyboru w taki sposób, by całkowicie zaspokoić roszczenie Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek zawierających reklamowany towar, a który zostały wysłane "za pobraniem".
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie oraz towar na adres: „W. Kociuba  Narzędzia Jubilerskie Iwona Kociuba Spółka Jawna. 31-511 Kraków, ul. Rakowickiej 1.
 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opakowaniu zapieczętowanym szczelnie, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne (Płyty CD lub DVD) albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez sprzedającego towaru jeżeli nie zostały naruszone Warunki z pkt. 3.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 7. Kupujący zobowiązany jest dotrzymać należytej staranności w pakowaniu reklamowanych towarów. W przypadku stwierdzenia zniszczeń powstałych wskutek złego zapakowania, traci prawo do reklamacji.
 8. W przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem reklamowanych towarów Kupującemu. Nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej reklamacji.
 9. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji dotyczących zmian w towarach wynikających z nieodpowiedniego użytkowania.
 10. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Kupujący:
       a. Nie odebrał zamawianego wyrobu/towaru w wyznaczonym terminie,
       b. Nie dotrzymał uzgodnionych terminów płatności,
       c. Nie dostarczył dodatkowych instrukcji, niezbędnych do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od wysłania odpowiedniego zapytania.
   

VII Polityka prywatności

Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Eurpojeskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych określonych w art. 5 ust. 1 RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie 

 

1. Kto przetwarza Twoje dane?

 Administratorem Twoich danych osobowych jest W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie Iwona Kociuba Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy31-511), ul.Rakowicka 1.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dzięki przetwarzaniu Twoich danych możemy świadczyć Ci usługi, takie jak:

-utrzymanie Konta

-realizowanie Twoich zamówień

-kontakt związany z wykonywaniem umowy

-przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


4. Podmiotami, którym Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów w jego imieniu mogą być:

a) podmiot świadczący dostawy usług internetowych na rzecz Administratora danych (np. rejestracja domeny, hosting stron www, utrzymanie poczty elektronicznej);

b) podmiot świadczący usługi administrowania stronami www na rzecz Administratora danych;

c) podmiot świadczący usługi serwisu sprzętu i oprogramowania działających w ramach systemu informatycznego wykorzystywanego przez Administratora danych;

d) podmiot świadczący usługi marketingowe w zakresie promocji Sklepu www.kociuba.pl w sieci internetowej

e) podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora danych;

f) bank prowadzący rachunek bankowy Administratora danych,

g) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internetowej

h) podmioty świadczące usługi prawne.

5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą, to znaczy na potrzeby realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie www.kociuba.pl wraz z obsługą zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), a na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody Klienta także w celach marketingowych, takich jak programy lojalnościowe i akcje promocyjne lub konkursowe.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta może być przez niego wyrażona z chwilą składania zamówienia w Sklepie www.wkociuba.pl, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, jako Klient Sklepu www.wkociuba.pl wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędna w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

8. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora danych, o których mowa w § 8 ust. 5 lit. c) Regulaminu jest przede wszystkim ochrona roszczeń przysługujących mu z tytułu umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami Sklepu www.kociuba.pl

9. Dane przetwarzane przez Administratora danych nie należą do szczególnej kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

10. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:

a) operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie, za pośrednictwem których realizowane będzie zamówienie bądź obsługa zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), złożone przez Klienta w Sklepie www.kociuba.pl, w tym w szczególności w przypadku nadania rejestrowanej przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej na podstawie listu przewozowego,

b) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internetowej, o ile zgodnie z decyzją Klienta płatność będzie dokonywana z wykorzystaniem usług tych podmiotów.

11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów odbiorcom w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem wyraźnego polecenia otrzymanego od Klienta.

12. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe przez okres co najmniej równy okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących mu z tytułu umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami Sklepu www.kociuba.pl, a przy tym nie krótszy niż niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

13. Osoba, której dane dotyczą, w tym Klient Sklepu www.wkociuba.pl, ma prawo do:

a) żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Klientów Sklepu www.kociuba.pl nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymogiem umownym, wymaganym przez Administratora danych, przy czym osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak konsekwencją niepodania przez nią niezbędnych danych jest brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem danych.

15. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane; w przypadku planowania przetwarzania danych w innym celu, niż cel, dla którego dane zostały zebrane Administrator zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie ewentualną dodatkową zgodę oraz wykonać obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO.

 

 


VIII Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą „W. Kociuba Narzędzia Jubilerskie. Iwona Kociuba, Spółka Jawna”

2. Do momentu całościowej zapłaty za zamówione produkty, stanowią one własność Sprzedającego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. Kwestie nieuwzględnione w powyższym regulaminie, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wkociuba.pl
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy na stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór

­………………………………… , dnia …………………….

  (Miejscowość)                       (Data)

 

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

(Imię i Nazwisko oraz adres konsumenta)

 

 

„W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie”

Iwona Kociuba Spółka Jawna

31-511 Kraków, ul. Rakowicka 1

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja ……………………………………………………. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

1.

2.

3.

4.

5.

Data odbioru towaru oraz numer zamówienia ……………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot kosztów na niżej podany numer rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

_________________________

                                                                                                                                            (Podpis konsumenta)   

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki