Telefon: 012 430 36 79
Waluta:
PLN
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI 7,75 PLN
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE DŁUGI DUŻA GŁÓWKA
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE DŁUGI DUŻA GŁÓWKA 12,32 PLN
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI OKRĄGŁY
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI OKRĄGŁY 5,02 PLN
NOŻYCE DO BLACHY/DRUTU 200 mm VALLORBE
NOŻYCE DO BLACHY/DRUTU 200 mm VALLORBE 437,25 PLN
PILNIK PŁASKI PROSTY 140 mm #1 -VALLORBE-
PILNIK PŁASKI PROSTY 140 mm #1 -VALLORBE- 25,07 PLN
PILNIK PŁASKI PROSTY 140 mm #2 -VALLORBE- 25,07 PLN
PILNIK PŁASKI 200 mm #2 -VALLORBE-
PILNIK PŁASKI 200 mm #2 -VALLORBE- 39,40 PLN
PILNIK PŁASKI 200 mm #4 -VALLORBE-
PILNIK PŁASKI 200 mm #4 -VALLORBE- 35,90 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY  200 mm #2 -VALLORBE-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 200 mm #2 -VALLORBE- 54,00 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY  200 mm #4 -VALLORBE-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 200 mm #4 -VALLORBE- 60,00 PLN
PILNIK HABILIS PŁASKI 10.0x2.6x215mm #00
PILNIK HABILIS PŁASKI 10.0x2.6x215mm #00 67,00 PLN
PILNIK HABILIS PŁASKI 10.0x2.6x215mm #1
PILNIK HABILIS PŁASKI 10.0x2.6x215mm #1 67,00 PLN
RYLEC PŁASKI Nr10 65x1.0mm HSS -V- 60,00 PLN
RYLEC PŁASKI Nr12 65x1.2mm HSS -V-
RYLEC PŁASKI Nr12 65x1.2mm HSS -V- 60,00 PLN
RYLEC PŁASKI Nr14 65x1.4mm HSS -V-
RYLEC PŁASKI Nr14 65x1.4mm HSS -V- 60,00 PLN
RYLEC PŁASKI Nr16 65x1.6mm HSS -V-
RYLEC PŁASKI Nr16 65x1.6mm HSS -V- 64,00 PLN
RYLEC PŁASKI Nr18 65x1.8mm HSS -V-
RYLEC PŁASKI Nr18 65x1.8mm HSS -V- 49,00 PLN
RYLEC PŁASKI Nr20 80x2.0mm WS -V-
RYLEC PŁASKI Nr20 80x2.0mm WS -V- 36,00 PLN
RYLEC PŁASKI Nr24 80x2.4mm WS -V-
RYLEC PŁASKI Nr24 80x2.4mm WS -V- 50,00 PLN
RYLEC ZAOKRĄGLONY Nr10 65x1.0mm HSS -V-
RYLEC ZAOKRĄGLONY Nr10 65x1.0mm HSS -V- 56,00 PLN
RYLEC ZAOKRĄGLONY Nr10 80x1.0mm WS -V-
RYLEC ZAOKRĄGLONY Nr10 80x1.0mm WS -V- 36,00 PLN
RYLEC ZAOKRĄGLONY Nr16 65x1.6mm HSS -V-
RYLEC ZAOKRĄGLONY Nr16 65x1.6mm HSS -V- 46,00 PLN
RYLEC SZPICZASTY Nr 5  65x2.74mm HSS
RYLEC SZPICZASTY Nr 5 65x2.74mm HSS 46,00 PLN
RYLEC SZPICZASTY Nr 6 65x2.94mm HSS 47,00 PLN
RYLEC GRZEBIENIOWY Nr18 10r/0.227mm WS
RYLEC GRZEBIENIOWY Nr18 10r/0.227mm WS 90,00 PLN
PILNIK BARETTE 15.5x3.5x 150mm #3  -V-
PILNIK BARETTE 15.5x3.5x 150mm #3 -V- 104,21 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #1
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #1 70,85 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #2
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #2 79,00 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #3
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #3 81,30 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #4
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #4 87,71 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #1
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #1 97,38 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #2
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #2 100,53 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #3
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #3 106,38 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #4
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #4 117,10 PLN
PILNIK PŁASKI 12.5x3.0x 100mm #4 (3s)
PILNIK PŁASKI 12.5x3.0x 100mm #4 (3s) 48,41 PLN
PILNIK PŁASKI 18.5x4.0x 150mm #3 (3s)
PILNIK PŁASKI 18.5x4.0x 150mm #3 (3s) 87,00 PLN
PILNIK PŁASKI 18.5x4.0x 150mm #4 (3s)
PILNIK PŁASKI 18.5x4.0x 150mm #4 (3s) 77,56 PLN
PILNIK PŁASKI 25.3x6.3x 250mm #1 (3s)
PILNIK PŁASKI 25.3x6.3x 250mm #1 (3s) 140,20 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #0 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #0 -V- 71,00 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #2 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #2 -V- 70,82 PLN