Telefon: 012 430 36 79
Waluta:
PLN
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI 7,75 PLN
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE DŁUGI DUŻA GŁÓWKA
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE DŁUGI DUŻA GŁÓWKA 12,32 PLN
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI OKRĄGŁY
UCHWYT GRAWERSKI VALLORBE KRÓTKI OKRĄGŁY 5,02 PLN
NOŻYCE DO BLACHY/DRUTU 200 mm VALLORBE
NOŻYCE DO BLACHY/DRUTU 200 mm VALLORBE 437,25 PLN
PILNIK PŁASKI PROSTY 140 mm #1 -VALLORBE-
PILNIK PŁASKI PROSTY 140 mm #1 -VALLORBE- 25,07 PLN
PILNIK PŁASKI PROSTY 140 mm #2 -VALLORBE- 25,07 PLN
PILNIK PŁASKI 200 mm #4 -VALLORBE-
PILNIK PŁASKI 200 mm #4 -VALLORBE- 35,90 PLN
PILNIK BARETTE 15.5x3.5x 150mm #3  -V-
PILNIK BARETTE 15.5x3.5x 150mm #3 -V- 104,21 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #1
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #1 70,85 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #2
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #2 79,00 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #3
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #3 81,30 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #4
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 12.0x4.0x 150mm #4 87,71 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #1
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #1 97,38 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #2
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #2 100,53 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #3
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #3 106,38 PLN
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #4
PILNIK PŁASKI DWUSTRONNY 14.5x4.5x 200mm #4 117,10 PLN
PILNIK PŁASKI 12.5x3.0x 100mm #4 (3s)
PILNIK PŁASKI 12.5x3.0x 100mm #4 (3s) 48,41 PLN
PILNIK PŁASKI 18.5x4.0x 150mm #4 (3s)
PILNIK PŁASKI 18.5x4.0x 150mm #4 (3s) 77,56 PLN
PILNIK PŁASKI 25.3x6.3x 250mm #1 (3s)
PILNIK PŁASKI 25.3x6.3x 250mm #1 (3s) 140,20 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #0 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #0 -V- 71,00 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #2 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #2 -V- 70,82 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #1 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #1 -V- 125,16 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #2 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #2 -V- 133,23 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #3 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #3 -V- 142,00 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #4 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 15.3x4.7x150mm #4 -V- 217,28 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 21.4x6.3x200mm #3 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 21.4x6.3x200mm #3 -V- 193,63 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 21.4x6.3x200mm #4 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 21.4x6.3x200mm #4 -V- 180,31 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 25.5x7.5x250mm #2 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 25.5x7.5x250mm #2 -V- 149,60 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 25.5x7.5x250mm #4 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 25.5x7.5x250mm #4 -V- 130,58 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #1 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #1 -V- 135,60 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #2 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #2 -V- 190,00 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #3 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #3 -V- 143,53 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #4 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12.7x3.5x150mm #4 -V- 153,25 PLN
PILNIK SOCZEWKOWY 11.9x3.6x100mm #2 -V-
PILNIK SOCZEWKOWY 11.9x3.6x100mm #2 -V- 123,28 PLN
PILNIK SOCZEWKOWY 14.8x5.0x150mm #4 -V-
PILNIK SOCZEWKOWY 14.8x5.0x150mm #4 -V- 150,90 PLN
PILNIK SOCZEWKOWY 22mmx6.4x26.8mm#2 -V-
PILNIK SOCZEWKOWY 22mmx6.4x26.8mm#2 -V- 148,22 PLN
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #00 -V-
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY 12x3.3 x 112mm #00 -V- 62,00 PLN